Отаман Тарас Бульба-Боровець (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб, Гонта, Байда, Ристриченко) – діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, народився в селі Бистричі Березнівського району Рівненської області у родині багатодітного селянина. З чотирнадцяти років працює в каменоломні. Пройшов всі процеси каменярської роботи і через 15 років сам очолив кар’єр. Однак, не особисті приватні інтереси були змістом життя цієї людини. Він вибрав нелегкий, тернистий шлях борця за волю України.

В 1930 році він відбував військову повинність у польській армії.

Взимку 1932-1933 р. Т.Бульба-Боровець створює молодіжну підпільну організацію Українське Національне Відродження, яка мала на меті проводити культосвітню роботу насамперед серед молоді. Цього вимагало саме життя, адже національна свідомість поліського населення була ще дуже низькою. Вiн зi своїх власних коштiв фiнансував цю органiзацiю (головним чином видiляв кошти на придбання преси та лiтератури, яку неофiцiйно привозили на Полiсся зi Львова чи Луцька).

Тараса Боровця кілька разів заарештовували польські спецслужби, в 1934-35 рр. ув’язнили у Березі Картузькій. Під час більшовицької окупації продовжував роботу з організації націоналістичного підпілля на Поліссі й Волині. На початку німецько-радянської війни сформував і очолив партизанські відділи “Поліської Січі” в місті Олевськ.

«Олевська республіка», як називали утворення самі бульбівці, була своєрідною суверенною українською республікою, яка мала свою адміністрацію, своє військо («Поліська січ»), своє законодавство воєнного часу, свій суд, свою територію, на якій не було ні німецьких, ні радянських підрозділів.

Політичні групи, що пішли на контакт з командуванням «Поліської січі» восени 1941 року створили спільний штаб, начальником якого став полковник П.Смородський, та визначили за командуючого Тараса Боровця. Саме в жовтні з’явилася нова назва – Українська Повстанська Армія (УПА)- «Поліська Січ», яка діяла в районі міст Олевськ, Сарни.

Та недовго судилося існувати «Олевській республіці». Через надмірну незалежність дій Тараса Бульби – Боровця та відкриту агітацію серед населення про створення Української держави німецьке командування змушене було її розпустити, а військові формування роззброїти. Сталося це 15 листопада 1941 року.

Однак фактична армія пішла в підпілля, було організовано новий штаб та нову базу для продовження боротьби, яка набрала форми рухомо-рейдуючих партизанських дій. З цього часу партизани виступали під назвою „Українська Повстанська Армія”, а з 20.07.1943 року Т.Бульба-Боровець підписав наказ про перейменування УПА в Українську Народну Революційну Армію.

Бульбівці нападали на німецькі гарнізони, підривали машини  і поїзди з військовою силою та технікою, звільняли невільників, яких везли на роботу до Німеччини.

Впродовж 1941-1943 p.p. Т.Бульба-Боровець, репрезентуючи інтереси екзильного уряду УНР, вів переговори то з німецькою, то з радянською воюючими сторонами. Але ця „лісова дипломатія” виявилася безуспішною, бо головною вимогою отамана було визнання державної незалежності України.

5 жовтня 1943 року він видає наказ про розформування УНРА і перехід вояків у глибоке підпілля. Сам же Т.Бульба-Боровець їде в Рівне на переговори з німцями про передачу його війську німецької  зброї, але 1 грудня 1943 року отаман був заарештований і  відправлений до концентраційного табору Заксенхаузен, де  перебував до середини жовтня 1944 року.

З 1948 р. жив в еміграції у Канаді, потім у США. Видавав журнал “Меч і воля”, створив Українську національну гвардію. Автор спогадів “Армія без держави”.

15 травня 1981 р. у м. Нью-Йорк, США помер 73-річний Тарас Боровець (псевдо – Бульба, Чуб, Гонта), діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни.

Після звільнення з табору і короткого лікування в Польщі зустрічається з Президентом УНР в екзилі А.Лівицьким і обговорюють питання продовження боротьби в нових умовах, що склалися в Європі.

Протягом березня-травня 1945 року був командиром парашутно-диверсійної бригади „Групи Б” Української Національної Армії в Німеччині. Після розгрому фашистів перебував у еміграції в Німеччині, Канаді. Там, на чужині організував і був провідником Української Національної Гвардії, організатором і співробітником видань „Бюлетень Головної Команди УНГ”, органу УНГ «Меч і воля», вишкільних зошитів „Військова справа”, летючок „Залізний заслон” тощо.

Впродовж 1953-1954 рр. відвідав столиці Англії, Франції, США, канадське місто Монреаль, у яких компактно проживала значна частина емігрантів з України. Там виступає з доповідями, присвяченими вивченню та аналізу історії повстанського руху в Україні.

Переїхавши в 1956 році в США, стає організатором і керівником Союзу Ветеранів Українського Резистону (СВУР).

Своєрідним підсумком життєвого шляху Тараса Бульби-Боровця стала його книга “Армiя без держави. Слава i трагедiя українського повстанського руху. Спогади”, в якій він досліджує славні і трагічні сторінки історії українського повстанського руху. В силу об’єктивних обставин вона довго не могла вийти в світ. І лише в 1981 році ці спогади були видані Інститутом дослідів Волині в м.Вінніпег (Канада). Книга написана легкою, доступною мовою й стала своєрідним пам’ятником тим українцям, які в роки Другої світової війни зі зброєю в руках, не маючи власної держави, боролися за визволення українського народу від іноземних поневолювачів, боролися за вільну, соборну, незалежну українську державу.

Помер Тарас Бульба-Боровець 15 травня 1981 року і похований з вiйськовими почестями у присутностi тисяч людей на українському Пантеонi- кладовищi в Бавнд-Бруцi пiд Нью-Йорком.

Отже, Тарас Боровець (Бульба) гiдно втiлював у життя невмирущу iдею, заповiтну мрiю Тараса Шевченка – боровся за Самостiйну, Незалежну Україну. Саме цiй величнiй справi вiн присвятив усе своє свiдоме життя, яке нерозривно було пов’язане з нашим краєм.

Твори Тараса Бульби-Боровця:

 Бульба-Боровець Т. Армія без держави: Слава і трагедія українського повстанського руху / Т. Бульба-Боровець. – К.: 1996.- 269 с.

Бульба-Боровець Т. . Армія без держави / Т. Бульба-Боровець // Волинь. – 2008. – №9

Бульба-Боровець Т. . Кредо революції: Короткий нарис історії, ідеологічно-моральної основи та політична платформа Української Народної Революційної Армії / Бульба-Боровець Т. // Сучасність. – 2002. – № 11. – С. 73-83.

 Література про Т.Бульбу – Боровця:

 1. Тарас Бульба-Боровець Документи. Статті. Листи. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2011. – 816 с.
 2. Стельникович С.В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця : історичний нарис /Сергій Володимирович Стельникович. – [2-ге вид., випр.і доп.]. – Житомир: Полісся, 2010. – 392 с.
 3. Ольховський І. А. Засновник УПА (1941-1943) : сторінки непрочитаного життєпису Тараса Бульби-Боровця. – Київ : Гарт, 2015. – 336 с.
 4. Журавель Ю. Г. Битви за рідну землю. – Рівне : ГО «Діти підземелля», 2016. – 46 с.
 5. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. / Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін.. – Київ : Генеза, 2002 – 2003.

Т.4. – Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – Керівник тому В.І.Кучер. Київ , 2003. – 584 с.

 1. В.Брехуненко, В.Ковальчук, М.Ковальчук, В.Корнієнко. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст.- Київ : ПП Брехуненко Н.А., 2016. – 248 с.
 1. Антонов-Овсиенко А. А. Три войны Росии с Украиной / Антон Антонов-Овсеенко; худож.-оформитель Е.А.Гугалова. – Харьков: Фолио, 2016. – 346 с.
 2. Історія вій і збройних конфліктів в Ураїні: ецикл. довід. / Авт.упоряд. О.І.Гуджій та ін.- Київ : Вид.гуманіт.л-ри, 2004. – 520 с.
 3. Опанасюк О.Є Січ Тараса Бульби в Олевську. В спогадах, документах, свідченнях. Війна і фата. Повісті. – Житомир: ПП Пасічник М. П., 2008. – 438 с.
 4. Яневський Д. Б. Проект «Україна». Жертва УПА. Місія Романа Шухевича /Д.Б.Яневський. – Харків : Факт, 2013. – 283 с.
 5. Бойко О. Д. Історія України: навч. посібник. – 3-тє вид. / О.Д.Бойко. – Київ : Академвидав, 2008.  –  688 с.
 6. Король В. Ю. Історія України: навч. посібник. – Київ : ВЦ Академія, 2005. – 494 с.
 7. На зов Києва : Український націоналізм у 2 світовій війні. Збірник статей, спогадів і документів / Зредагув. К. Мельник, О.Лащенко, В.Верига; – Київ : Дніпро, 1994. – 540 с.
 8. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72 с.
 9. Ольховський Іван Як виникло УПА / Іван Ольховський. – Біла церква.:ПАТ»Білоцерківська книжкова фабрика». – 32 с.
 10. Ковалінський Юрій Всеукраїський фестиваль «Олевська республіка». 75 років, 2016 р. /Юрій Ковалінський . – 2016. – 22 с.
 11. Ковалінський Юрій Всеукраїський фестиваль «Олевська республіка» . /Юрій Ковалінський . – 2015. – 20 с.
 12. Стельникович С.В. Український національний рух опору Тараса Бульби- Боровця : історичний нарис / Сергій Володимирович Стельникович. – [3-тє вид., випр.. і доп.]. – Житомир : Вид. О.О.Євенок, 2018. – 328 с.
 13. Данюк Ю. «Олевська республіка» / Ю.Данюк // Новини Олевщини . – 2000 . – 24 листоп.(№47).
 14. Павленко О.Ю. Так створювався образ «бандита» / О.Ю.Павленко // Зорі над Убортю . – 2016 . – 22 січ.(№3). – С.4.
 15. Павленко О.Ю. Так створювався образ «бандита» / О.Ю.Павленко // Зорі над Убортю . – 2016 . – 29 січ.(№3).- С.4.
 16. Мельник О. УПА народилася на Олевщині /Олексій Мельник // Голос громади . – 2016, – 3 серпня.-С.6.
 17. Ковалінський Ю. Олевська незалежна республіка, «Поліська Січ» / Юрій Ковалінський // Зорі над Убортю . – 2016 . – 12 серп.(№32).- С.4.
 18. Шинкар А. Олевська республіка /Анатолій Шинкар // Зорі над Убортю . – 2016 . – 16 верес.(№37).- С.4.
 19. Алексадрова А. Олевській республіці 75 років / Анжела Александрова // Зорі над Убортю . – 2016 . – 16 верес.(№37).- С.1.
 20. Шинкар А. Олевська республіка /Анатолій Шинкар // Зорі над Убортю . – 2016 . – 23 верес.(№38).- С.4.
 21. Халімончук Ю. Борець за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ України / Юрій Халімончук // Зорі над Убортю . – 2017 . – 8 верес.(№36).- С.4.
 22. Пам’ятний стенд провідникам ОУН / Влас.інформ. // Зорі над Убортю . – 2017 . – 21 лип.(№29).- С.5.
 23. Ольховський І. Отаман із Полісся / Іван Ольховський // Україна молода . – 2018 . – 7 березня . – С.11.

 Інтернет-ресурси про Т.Бульбу-Боровця

 

 1. Тарас Бульба Боровець [Eлектроний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki . Тарас Бульба .

 

 1. Бухало Г. Син землі Поліської [Eлектронний ресурс] //ОУН УПА Легенда спротиву:сайт.-Режим доступу : http://ounupa.national.org.ua/personalities/borovets.html . –

 

 1. Боровець Тарас Дмитрович [Eлектроний ресурс] // Інститут історії України: сайт.- Режим доступу: http://history.org.ua/uk/oun_upa/upa/6.pdf . –

 

 1. Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба- Боровець (штрихи до політичного портрета) [Eлектроний ресурс] //Інститут історії України:сайт. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/Preprint/1995/3.pdf . –

 

 1. Тарас Бульба-Боровець [Eлектроний ресурс] // Український центр: сайт.- Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/50082/ .

 

 1. Ольховський І.Про трагічну долю дружини Тараса Бульби-Боровця[Eлектроний ресурс] // Українська правда, Історична правда :сайт.- Режимдоступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/11/15/139565/ .

 

 1. Тарас Бульба-Боровець: творець “Поліської Січі”, УПА й УНРА [Eлектроний ресурс] // Радіо свобода:сайт.-Режим доступу :

https://www.radiosvoboda.org/a/949544.html .

 

 1. Отаман Тарас Бульба-Боровець. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади [Eлектроний ресурс] // Старий Калуш: сайт .- Режим доступу : ttps://kalusz.io.ua/s217732/taras_bulbaborovec_armiya_bez_derjavi . –

 

 1. Грабовський С. Тарас Бульба – Боровець: біля витоків УПА [Eлектроний ресурс] //День:сайт.-Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/istoriya/tarasbulba- borovec-bilya-vytokiv-upa .

 

 1. Тарас Бульба-Боровець: Україна і жиди [Eлектроний ресурс] //Нова Січ: сайт.- Режим доступу:

http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=1406 .

 

 1. Сергійчук В. Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи. [Eлектроний ресурс] // Чтиво.Електронна бібліотека: сайт.- Режим доступу:

http://chtyvo.org.ua/authors/Serhiichuk/Taras_Bulba-Borovets_Dokumenty_Statti_Lysty/ . –

 

 1. Тарас Бульба-Боровець — організатор УПА[Eлектроний ресурс] //Поліська Січ:сайт . – Режим доступу: http://poliskasich.org.ua/?p=254 .

 

 1. Тарас Бульба-Боровець заснував УПА в 1941 році [Eлектроний ресурс] //Народний оглядач: сайт . – Режим доступу:

https://www.ar25.org/article/taras-bulba-borovec-zasnuvav-upa-v-1941-roci.html .

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *